Projectes

A part d’un grup de diables, som una colla de joves que ens trobem quasi cada dia al nostre local on tenim: un taller, una sala per reunir-nos i un magatzem. Aquest ambient òptim dóna lloc a la creació de nous projectes com:


Foc a la Feixa

Consisteix en crear una Revetlla de Sant Joan a Girona, popular, per a la gent jove i gratuïta on l’oferta d’oci anés més enllà de la música.


Els Trons de l’Onyar

És la colla infantil dels Diables de l’Onyar. Un projecte que comença amb la inquietud d’uns quants diables de barrejar: lleure, foc, pirotècnia i cultura popular.